Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 aprilie 2000Data intrării în vigoare 21-04-2000
  Formă consolidată valabilă la data 06-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-01-2019 până la data de 21-08-2019
  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 172 din 21 aprilie 2000, la data de 06 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006; LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014; ORDONANŢA nr. 5 din 27 ianuarie 2016; LEGEA nr. 262 din 20 decembrie 2017; LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Conform art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".
  Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA nr. 5 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, "Certificatele de aprobare ale organismelor de inspecţie şi certificare emise de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe rămân valabile până la data expirării acestora".
  Notă CTCE Conform pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „organism de inspecţie şi certificare“ se înlocuieşte cu sintagma „organism de control“.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1