Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)privind circulaţia pe drumurile publice**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006Data intrării în vigoare 20-09-2006
  Formă consolidată valabilă la data 06-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-01-2019 până la data de 21-08-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.670 din 03-08-2006

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006, la data de 06 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006; LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007; DECIZIA nr. 347 din 3 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 69 din 28 iunie 2007; DECIZIA nr. 661 din 4 iulie 2007; DECIZIA nr. 742 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 4 noiembrie 2008; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; ORDONANŢA nr. 5 din 26 ianuarie 2011; LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011; DECIZIA nr. 500 din 15 mai 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014; LEGEA nr. 93 din 11 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016; ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018; LEGEA nr. 349 din 27 decembrie 2018; LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:
  - Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  NOTA: Forma republicată a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia din urmă, respectiv de la 20 septembrie 2006.
  Notă CTCE Conform pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se înlocuiesc după cum urmează:"a) termenul "tractor" se înlocuieşte cu expresia "tractor agricol sau forestier", iar expresia "substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" se înlocuieşte cu expresia "substanţe psihoactive";b) în cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 şi art. 22 alin. (3) lit. b), expresiile "de autovehicule sau de tramvai", "de autovehicule sau de tramvaie", respectiv "de autovehicule şi de tramvaie" se înlocuiesc cu expresia "de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie";c) în cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) şi art. 125 lit. c), expresiile "autovehicul şi tramvai" şi "autovehicule şi tramvaie" se înlocuiesc cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai" sau "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie", după caz;d) în cuprinsul art. 9 alin. (1) şi (6), art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 şi 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7 şi 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 10 şi 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 şi 29, art. 103 alin. (1) partea introductivă şi alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 9 şi lit. c) pct. 4 şi 5, art. 112 alin. (1) lit. m), n) şi x), art. 122 lit. h) şi art. 131, termenul "autovehicule"/"autovehicul"/"autovehiculelor" se înlocuieşte cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere"/"autovehicul şi tractor agricol sau forestier"/ "autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere", după caz;