Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 90 din 17 iunie 2015privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015Data intrării în vigoare 01-07-2015
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2019 până la data de 09-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 90 din 17 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 462 din 26 iunie 2015, la data de 01 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 12 din 24 februarie 2017; ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă Contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Se aprobă Contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi utilizator, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!