Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015privind pensiile militare de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
    Formă consolidată valabilă la data 29-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-12-2018 până la data de 04-06-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 223 din 24 iulie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 556 din 27 iulie 2015, la data de 29 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017; LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.Articolul 2Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt următoarele:a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la acesta;b)