Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007Data intrării în vigoare 18-05-2007
    Formă consolidată valabilă la data 29-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-12-2018 până la data de 20-05-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007, la data de 29 Decembrie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012; DECIZIA nr. 136 din 10 martie 2015; LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    La data de 06-10-2012 Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012.În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, potrivit cărora se constituie o autoritate unică de reglementare în sectorul energiei şi gazelor naturale, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care preia atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinţează, este necesară adoptarea cu caracter de urgenţă a unor reguli de organizare şi funcţionare specifice unei singure autorităţi, care să asigure ducerea la îndeplinire a competenţelor şi atribuţiilor acesteia în condiţii de eficienţă, transparenţă şi tratament nediscriminatoriu,având în vedere faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Autoritatea de reglementare(1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.(2) ANRE îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.(3)