Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 mai 2000Data intrării în vigoare 07-08-2000
  Formă consolidată valabilă la data 29-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-12-2018 până la data de 11-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 69 din 28 aprilie 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, la data de 29 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 240 din 24 noiembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 11 aprilie 2001 respinsă de LEGEA nr. 610 din 31 octombrie 2001; ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001***); LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002***); LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002***); LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002; LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004; ORDONANŢA nr. 83 din 19 august 2004 aprobată de LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 293 din 24 octombrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006; LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007; LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 30 iunie 2010; ORDONANŢA nr. 15 din 14 iulie 2010; LEGEA nr. 225 din 29 noiembrie 2011; LEGEA nr. 50 din 19 martie 2012; LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013; LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015; LEGEA nr. 64 din 31 martie 2015; LEGEA nr. 171 din 29 iunie 2015; LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016; LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017; LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018; LEGEA nr. 108 din 16 mai 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2013 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului.Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.Prin HOTĂRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 2 martie 2010 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.Prin HOTĂRÂREA nr. 26 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.***) ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001, LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002 şi republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 15 septembrie 2003 şi LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002 au fost abrogate de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizică şi sport în România.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!