Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 450 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015Data intrării în vigoare 09-04-2015
    Formă consolidată valabilă la data 28-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-12-2018 până la data de 21-07-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 450 din 8 aprilie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 245 din 9 aprilie 2015, la data de 28 Decembrie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.170 din 18 septembrie 2015; ORDINUL nr. 1.041 din 8 septembrie 2017; ORDINUL nr. 1.616 din 27 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.554 din 8 aprilie 2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere art. 93 alin. (4) şi (4^1) şi art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1(1) Modul de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut, denumite în continuare AP-AVCAc, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) Acţiunile prioritare prevăzute la alin. (1) se adresează cazurilor critice de accident vascular cerebral acut, iar costurile specifice pentru tratamentul acestor pacienţi care nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.) vor fi suportate din fondurile alocate acestor acţiuni.(3) Abrogat.La data de 28-12-2018 Alineatul (3) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.616 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 28 decembrie 2018