Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME TEHNICE din 30 martie 2017de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 bis din 31 martie 2017Data intrării în vigoare 01-04-2017
  Formă consolidată valabilă la data 28-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-12-2018 până la data de 24-06-2019


  Aprobate prin ORDINUL nr. 377 din 30 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 31 martie 2017.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR TEHNICE din 30 martie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 223 bis din 31 martie 2017, la data de 28 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017; ORDINUL nr. 1.249 din 26 octombrie 2017; ORDINUL nr. 1 din 3 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 453 din 5 aprilie 2018; ORDINUL nr. 1.230 din 21 septembrie 2018; ORDINUL nr. 1.558 din 18 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Articolul II din ORDINUL nr. 1.558 din 18 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1109 din 28 decembrie 2018, prevede:Articolul IISe prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 martie 2019.
  Articolul 1 În anii 2017 şi 2018, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, se derulează următoarele programe de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii:I. Programele naţionale de boli transmisibile:1. Programul naţional de vaccinare;