Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 31 martie 2017Data intrării în vigoare 01-04-2017
  Formă consolidată valabilă la data 28-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-12-2018 până la data de 19-07-2019

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 377 din 30 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 31 martie 2017, la data de 28 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017; ORDINUL nr. 1.249 din 26 octombrie 2017; ORDINUL nr. 1 din 3 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 453 din 5 aprilie 2018; ORDINUL nr. 1.230 din 21 septembrie 2018; ORDINUL nr. 1.558 din 18 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 2.888 din 30 martie 2017 al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.