Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011Data intrării în vigoare 10-11-2011
  Formă consolidată valabilă la data 21-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-12-2018 până la data de 17-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011, la data de 21 decembrie 2018, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012; ORDONANŢA nr. 6 din 23 august 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 09-07-2012 Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012.
  Având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale - de generală aplicabilitate în domeniul acţiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional,ţinând seama că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea respectării angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României,având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor materiale pentru exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a competenţelor de reprezentare a României la manifestările interne şi internaţionale în domeniul de competenţă al ministerului stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar crea riscul ca România să nu fie reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în acţiunile interne şi internaţionale, ceea ce ar afecta atât imaginea României, cât şi mediul de afaceri ca beneficiar al acestor acţiuni,având în vedere necesitatea creării unor condiţii reale pentru dezvoltarea economică şi socială în zona agriculturii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri pentru a dezvolta cât mai multe proiecte de colaborare care vor avea ca efect dezvoltarea schimburilor comerciale în domeniul agriculturii.În acest context participarea României la manifestările de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în plan intern şi internaţional ar trebui realizată într-un sistem centralizat şi cât se poate de accelerat pentru o cât mai bună eficientizare a măsurilor propuse.De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală le are asupra domeniului agriculturii în România.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă creează baza legală pentru finanţarea organizării acţiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional.S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, ceea ce ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale.În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul UNIC(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!