Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 108 din 11 septembrie 2018privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 12 septembrie 2018Data intrării în vigoare 12-09-2018
  Formă consolidată valabilă la data 21-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-12-2018 până la data de 26-05-2020

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 108 din 11 septembrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 784 din 12 septembrie 2018, la data de 21 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 109 din 17 septembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 110 din 19 septembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 120 din 24 septembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 134 din 3 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 149 din 10 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 150 din 16 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 151 din 22 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 173 din 21 noiembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 176 din 3 decembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 177 din 5 decembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 186 din 19 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. (1), ale art. 47 şi 48 şi ale art. 68 alin. (1), (2) şi (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă componenţa numerică şi nominală a comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexelor nr. I-XXII, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA