Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 23 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 23-11-2018
    Formă consolidată valabilă la data 21-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-12-2018 până la data de 18-07-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 993 din 23 noiembrie 2018, la data de 21 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul prevederilor art. 18,19,61, 62, 63, 68,89,90,93, 94, 95, 97, 99,100,149 alin. (3),art. 234, 247,248,252,253,254,254^1, 255,262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280,281, 282,284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,conform Referatului de aprobare cu nr. 3.330/DGISSEP din 7.11.2018,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.La data de 21-12-2018 sintagma: anul şcolar 2018-2019 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 21 decembrie 2018Articolul 2