Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME TEHNICE din 31 martie 2017de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 bis din 31 martie 2017Data intrării în vigoare 01-04-2017
    Formă consolidată valabilă la data 21-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-12-2018 până la data de 05-06-2020


    Aprobate prin ORDINUL nr. 245 din 31 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 224 din 31 martie 2017.

    Conform art. II din ORDINUL nr. 1.590 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 21 decembrie 2018, termenul de aplicare a prevederilor prezentelor norme tehnice se prelungeşte până la data de 31 martie 2019.
    Capitolul I Cadrul general de realizare a programelor naţionale de sănătate curativeArticolul 1 Programele naţionale de sănătate curative, reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şi au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice.