Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CONTRACT-CADRU din 21 martie 2018care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 27 martie 2018Data intrării în vigoare 01-04-2018
  Formă consolidată valabilă la data 17-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-12-2018 până la data de 19-05-2019


  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 140 din 21 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 270 din 27 martie 2018.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a CONTRACTULUI-CADRU din 21 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 270 din 27 martie 2018, la data de 17 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 458 din 28 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 537 din 17 iulie 2018; HOTĂRÂREA nr. 989 din 13 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Asistenţa medicală primarăSecţiunea 1 Condiţii de eligibilitateArticolul 1(1) În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor art. 253 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;