Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL REŢELEI din 27 martie 2013 pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale**)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 bis din 29 martie 2013Data intrării în vigoare 01-04-2013
  Formă consolidată valabilă la data 17-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-12-2018 până la data de 21-06-2019


  Aprobat prin ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 29 martie 2013.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a CODULUI REŢELEI din 27 martie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 171 bis din 29 martie 2013, la data de 17 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 120 din 20 decembrie 2013; ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014; ORDINUL nr. 88 din 24 septembrie 2014; ORDINUL nr. 147 din 29 septembrie 2015; ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015; ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016; ORDINUL nr. 36 din 17 mai 2017; ORDINUL nr. 69 din 4 aprilie 2018; ORDINUL nr. 161 din 1 august 2018; ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018; ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile articolului II din ORDINUL nr. 69 din 4 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 aprilie 2018:Articolul II(1) Prevederile art. I pct. 10 şi 13 intră în vigoare la data de 14 mai 2018.(2) Prevederile art. I pct. 11 şi 14 intră în vigoare la data de 2 iulie 2018.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş are obligaţia de a prezenta Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei calendarul detaliat al acţiunilor aferente implementării şi testării modificărilor platformei online informaţionale în vederea aplicării prevederilor art. I pct. 11 şi 14 începând cu termenul prevăzut la alin. (2).
  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALEDomeniu de aplicareArticolul 1