Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 16 din 27 martie 2013 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013Data intrării în vigoare 01-04-2013
  Formă consolidată valabilă la data 17-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-12-2018 până la data de 24-05-2019
  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 16 din 27 martie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 29 martie 2013, la data de 17 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 120 din 20 decembrie 2013; ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014; ORDINUL nr. 88 din 24 septembrie 2014; ORDINUL nr. 147 din 29 septembrie 2015; ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015; ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016; ORDINUL nr. 36 din 17 mai 2017; ORDINUL nr. 69 din 4 aprilie 2018; ORDINUL nr. 161 din 1 august 2018; ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018; ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informarii utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 99 lit. l) şi m), ale art. 130 alin. (1) lit. o) şi ale art. 200 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2