Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.544 din 26 martie 2018pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 2 aprilie 2018Data intrării în vigoare 02-04-2018
    Formă consolidată valabilă la data 17-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-12-2018 până la data de 22-07-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.544 din 26 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 292 din 2 aprilie 2018, la data de 17 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 6.208 din 14 noiembrie 2018; ORDINUL nr. 6.444 din 12 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2018, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 2Finanţarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018, se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie.Articolul 3