Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.495 din 10 decembrie 2018pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 12 decembrie 2018Data intrării în vigoare 12-12-2018

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 293.728/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 10 decembrie 2018.Nr. 1.495.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale terenurilor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila
  Nr. crt.
  Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  11.8.12/INVPPS-24738557-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212
  Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Insula Mare a Brăilei Sediul: Str. Călăraşilor nr. 327, municipiul Brăila, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 378/31.01.2008 CIF RO 23234809Teren aferent staţiei de pompare SPPA 1Suprafaţa totală 363 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila363
  1.8.12/INVPPS-24738559-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 2Suprafaţa totală 309 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila309
  1.8.12/INVPPS-24738561-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 3Suprafaţa totală 418 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila418
  1.8.12/INVPPS-24738605-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 4Suprafaţa totală 654 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila654
   1.8.12/INVPPS-24738607-2017  Teren aferent staţiei de pompare SPPA 5Suprafaţa totală 430 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila430
  1.8.12/INVPPS-24738609-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 6Suprafaţa totală 1.197 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila1.197
  1.8.12/INVPPS-24738611-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 7Suprafaţa totală 487 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila487
  1.8.12/INVPPS-24738613-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 8Suprafaţa totală 790 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila790
  1.8.12/INVPPS-24738615-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 9Suprafaţa totală 1.009 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila1.009
  1.8.12/INVPPS-24738617-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 10Suprafaţa totală 1.120 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila1.120
  1.8.12/INVPPS-24738619-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 11Suprafaţa totală 3.531 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila3.531
  1.8.12/INVPPS-24738621-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 12Suprafaţa totală 566 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila566
  1.8.12/INVPPS-24738623-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 13Suprafaţa totală 600 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila600
  1.8.12/INVPPS-24738625-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 14Suprafaţa totală 596 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila596
  1.8.12/INVPPS-24738627-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 15Suprafaţa totală 775 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila775
  1.8.12/INVPPS-24738629-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 16Suprafaţa totală 458 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila458
  1.8.12/INVPPS-24738631-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 17Suprafaţa totală 539 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila539
  1.8.12/INVPPS-24738633-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 18Suprafaţa totală 702 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila702
  1.8.12/INVPPS-24738635-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 19Suprafaţa totală 872 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila872
  1.8.12/INVPPS-24738637-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 20Suprafaţa totală 1.005 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila1.005
  1.8.12/INVPPS-24738639-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 21Suprafaţa totală 645 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila645
   1.8.12/INVPPS-24738641-2017  Teren aferent staţiei de pompare SPPA 22Suprafaţa totală 462 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila462
  1.8.12/INVPPS-24738643-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 23Suprafaţa totală 1.090 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila1.090
  1.8.12/INVPPS-24738645-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 24Suprafaţa totală 981 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila981
  1.8.12/INVPPS-24738647-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 25Suprafaţa totală 756 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila756
  1.8.12/INVPPS-24738649-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 26Suprafaţa totală 695 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila695
  1.8.12/INVPPS-24738651-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 27Suprafaţa totală 695 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila695
  1.8.12/INVPPS-24738653-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 28Suprafaţa totală 667 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila667
  1.8.12/INVPPS-24738655-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 29Suprafaţa totală 970 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila970
  1.8.12/INVPPS-24738657-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 30Suprafaţa totală 665 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila665
  1.8.12/INVPPS-24738659-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/1Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila
  78
  1.8.12/INVPPS-24738661-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/2Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738663-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/3Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738223-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/4Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738225-2017
  Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/5Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738227-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/6Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738229-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/7Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
   1.8.12/INVPPS-24738231-2017  Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/8Suprafaţa totală 94 mp
  UAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738123-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 32Suprafaţa totală 656 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila656
  1.8.12/INVPPS-24738125-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/1Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738127-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/2Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738129-2017
  Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/3Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738131-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/4Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738133-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/5Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738135-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/6Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738137-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/7Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738139-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/8Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738141-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/1Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila
  78
  1.8.12/INVPPS-24738143-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/2Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738145-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/3Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738147-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/4Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738149-2017
  Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/5Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
   1.8.12/INVPPS-24738151-2017  Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/1Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738153-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/2Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738155-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/3Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738157-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/4Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738159-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/5Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738261-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/6Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738263-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/7Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738265-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/1Suprafaţa totală 196 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila196
  1.8.12/INVPPS-24738267-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/2Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738269-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/3Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738271-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/4Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738273-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/5Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738275-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/6Suprafaţa totală 154 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738277-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/7Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738279-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/1Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738281-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/2Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738283-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/3Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
   1.8.12/INVPPS-24738285-2017  Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/4Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738287-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/5Suprafaţa totală 94 mp
  UAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738289-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/6Suprafaţa totală 154 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738291-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/7Suprafaţa totală 154 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila154
  1.8.12/INVPPS-24738293-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/1Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738295-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/2Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738297-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/3Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738299-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/4Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738301-2017Teren aferent staţiei de pompare
  Plot 38/5
  Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738303-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/6Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738305-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/7Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738307-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/8Suprafaţa totală 78 mp
  UAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738309-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/9Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738311-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/10Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738313-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/11Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
   1.8.12/INVPPS-24738233-2017  Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/1Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738235-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/2Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738237-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/3Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738239-2017Teren aferent staţiei de pompare
  Plot 39/4
  Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738241-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/5Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738243-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/6Suprafaţa totală 94 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738245-2017Teren aferent staţie de pompare Plot 39/7Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila
  78
  1.8.12/INVPPS-24738247-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/8Suprafaţa totală 78 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738249-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 40Suprafaţa totală 639 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila639
  1.8.12/INVPPS-24738251-2017Teren aferent staţiei de pompare SPPA 41Suprafaţa totală 816 mpUAT Frecăţei, judeţ Brăila816
  1.8.12/INVPPS-24738253-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/1
  Suprafaţa totală 78 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738255-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/2Suprafaţa totală 78 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738257-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/3Suprafaţa totală 78 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila78
  1.8.12/INVPPS-24738259-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/4Suprafaţa totală 78 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila
  78
  1.8.12/INVPPS-24738361-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/5Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
   1.8.12/INVPPS-24738363-2017  Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/6Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738365-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/7Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738367-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/8Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738369-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/9Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738371-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/10Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738373-2017Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/11Suprafaţa totală 94 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila94
  1.8.12/INVPPS-24738375-2017
  Teren aferent staţiei de pompare SPPA 43Suprafaţa totală 956 mpUAT Măraşu, judeţ Brăila956
  2.1.8.12/INVPPS-6490161-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SU 2 + 3 Urleasca Sediul: satul Urleasca, comuna Traian, incinta S.C. AgroPeriland - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 42/17.08.2005 CIF 17934930Teren aferent staţiei de pompare SU 2 + 3Suprafaţa totală 1.881 mpUAT Traian, judeţ Brăila1.881
  3.1.8.12/INVPPS-6490149-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Punto Prod Romanu Sediul: comuna Romanu, judeţul Brăila
  Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 59/16.11.2005 CIF 18281626
  Teren aferent staţiei de pompare SL 1Suprafaţa totală 2.780 mpUAT Romanu, judeţ Brăila2.780
  4.1.8.12/INVPPS-6490175-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agridor S.B.I.C.A Sediu: localitatea Lacu Sărat, ferma nr. 1 Lacu Sărat, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 82/10.01.2006 CIF RO 18471469Teren aferent staţiei de pompare SBICASuprafaţa totală 2.088 mpUAT Chişcani, judeţ Brăila2.088
  5. 1.8.12/INVPPS-24738499-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii AGRIDOR SPA DUNĂRE Sediul: localitatea Lacu Sărat, ferma nr. 1 Lacu Sărat, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la
  nr. 83/10.01.2006 CIF RO 18471450
  Teren aferent staţiei de pompare SPA DunăreSuprafaţa totală 756 mpUAT Chişcani, judeţ Brăila756
  61.8.12/INVPPS-6490181-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Isiflor SPP 18-19 Tichileşti Sediul: comuna Tichileşti, în incinta S.C. Iosiflor - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 141/ 20.04.2006 CIF 18857029Teren aferent staţiei de pompare SPP 18Suprafaţa totală 440 mpUAT Tichileşti, judeţ Brăila440
  1.8.12/INVPPS-6490183-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 19Suprafaţa totală 440 mpUAT Tichileşti, judeţ Brăila
  440
  71.8.12/INVPPS-24738585-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 1-3 ISG Surdila Sediul: Str. Şcolilor, bl. D, parter (în incinta S.C. Bursagrirom - S.A.), judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 341/21.12.2007 CIF RO 23118383Teren aferent staţiei de pompare SPP 3 ISGSuprafaţa totală 233 mpUAT Surdila Greci, judeţ Brăila233
  81.8.12/INVPPS-6490163-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SU 4 Comăneasca Sediul: comuna Traian, în incinta fermei Traverde - S.A., DN 2B km 28, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 179/22.09.2006 CIF 19044504Teren aferent staţiei de pompare SU 4Suprafaţa totală 880 mpUAT Traian, judeţ Brăila880
  9
  1.8.12/INVPPS-6490151-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Unirea - Traian Sediul: comuna Traian, în incinta S.C. Agroleg - S.A. Silistraru, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 11/17.06.2005 CIF 17735732Teren aferent staţiei de pompare SPP 24-3Suprafaţa totală 60 mpUAT Traian, judeţ Brăila80
  1.8.12/INVPPS-6490153-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 24-4Suprafaţa totală 72 mpUAT Traian, judeţ Brăila72
  1.8.12/INVPPS-6490155-2016Teren aferent staţiei de pompare SRPD7Suprafaţa totală 1.472 mp
  UAT Traian, judeţ Brăila1.472
  1.8.12/INVPPS-6490157-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 27 SilistraruSuprafaţa totală 912 mpUAT Traian, judeţ Brăila912
  1.8.12/INVPPS-6490159-2016Teren aferent staţiei de pompare SU 1Suprafaţa totală 6.000 mpUAT Traian, judeţ Brăila6.000
  101.8.12/INVPPS-6490179-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tevesil Sediul: comuna Siliştea, în incinta S.C. Conagrotehnica - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu
  nr. 14/17.06.2005 CIF 17750392
  Teren aferent staţiei de pompare SV 1Suprafaţa totală 5.040 mpUAT Siliştea, judeţ Brăila5.040
  111.8.12/INVPPS-6490391-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 54-1 şi SPP 54-2 Movila Miresii Sediul: comuna Traian, în incinta fermei Traverde - S.A., DN 2B km 28, Teren aferent staţiei de pompare SPP 54-1Suprafaţa totală 150 mpUAT Movila Miresii, judeţ Brăila150
  1.8.12/INVPPS-6490393-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 54-2Suprafaţa totală 175 mpUAT Movila Miresii, judeţ Brăila175
     judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 307/30.10.2007 CIF 22758384    
  121.8.12/INVPPS-24738469-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 23 + SPP 24 Racoviţa Sediul: bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 311, municipiul Brăila, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 258/23.05.2007 CIF 21822470Teren aferent staţiei de pompare SPP 23 Suprafaţa totală 199 mpUAT Salcia Tudor, judeţ Brăila199
  1.8.12/INVPPS-24738471-2017Teren aferent staţiei de pompare SPP 24Suprafaţa totală 194 mpUAT Racoviţa, judeţ Brăila194
  131.8.12/INVPPS-6490395-2016
  Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii S.K. Motopompe Kogălniceanu Sediul: comuna Şuţeşti, în incinta AC Dibos Com - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 288/20.09.2007 CIF 22466614Teren aferent staţiei de pompare SKSuprafaţa totală 1.935 mpUAT Şuţeşti, judeţ Brăila1.935
  141.8.12/INVPPS-6490403-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA 32 Urleasca Sediul: comuna Traian, satul Urleasca, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 420/14.04.2009 CIF 25480397Teren aferent staţiei de pompare SRPA 32Suprafaţa totală 1.395 mpUAT Traian, judeţ Brăila112
  15
  1.8.12/INVPPS-6490165-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Pietroiu Sediul: Str. Transilvaniei nr. 1, municipiul Brăila, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 2/17.06.2005 CIF RO 17817700Teren aferent staţiei de pompare SPP PietroiuSuprafaţa totală 1.708 mpUAT Vădeni, judeţ Brăila1.708
  161.8.12/INVPPS-6490139-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Gorgova Sediul: satul Chişcani, comuna Chişcani, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 223/31.01.2007 CIF 21179350Teren aferent staţiei de pompare
  SPP 28-A
  Suprafaţa totală 162 mpUAT Gropeni, judeţ Brăila162
  1.8.12/INVPPS-6490141-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 28-BSuprafaţa totală 230 mpUAT Gropeni, judeţ Brăila230
  1.8.12/INVPPS-6490143-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 29-BSuprafaţa totală 320 mpUAT Gropeni, judeţ BRĂILA320
  171.8.12/INVPPS-6490389-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 29 Valea Cânepii Sediul: satul Valea Cânepii, comuna Unirea, în incinta Societăţii Agricole nr. 1 Valea Cânepii, judeţul Brăila
  Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 308/30.10.2007 CIF 22758350
  Teren aferent staţiei de pompare SPP 29Suprafaţa totală 240 mpUAT Gropeni, judeţ Brăila240
  181.8.12/INVPPS-6490185-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 31 Valea Cânepii Sediul: satul Valea Cânepii, comuna Unirea, în incinta Societăţii Agricole nr. 1 Valea Cânepii, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 309/30.10.2007 CIF 22758341Teren aferent staţiei de pompare SPP 31 AE 14 + 15Suprafaţa totală 150 mpUAT Unirea, judeţ Brăila150
  1.8.12/INVPPS-6490187-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 31 AE 16 + 17Suprafaţa totală 175 mpUAT Unirea, judeţ Brăila
  175
  191.8.12/INVPPS-6490147-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SR Râmnicelu Sediul: comuna Râmnicelu, în incinta S.C. Agroindustriala - S.R.L. Râmnicelu, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 41/17.08.2005 CIF RO 17910515Teren aferent staţiei de pompare SR RâmniceluSuprafaţa totală 880 mpUAT Râmnicelu, judeţ Brăila880
  201.8.12/INVPPS-24738493-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Brio-Company Sediul: Bd. Dorobanţilor nr. 2, bl. 25B, ap. 60, municipiul Brăila, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 474/26.10.2011 CIF RO 29314346Teren aferent staţiei de pompare SPP 3Suprafaţa totală 633 mpUAT Vădeni, judeţ Brăila633
  1.8.12/INVPPS-24738495-2017Teren aferent staţiei de pompare SPP 4Suprafaţa totală 587 mpUAT Vădeni, judeţ Brăila587
  211.8.12/INVPPS-24738489-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Rod Bun Sediul: şos. Brăila-Galaţi, km 19, judeţul Brăila, în incinta S.C. Agridelta Serv - S.R.L. Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 473/26.10.2011 CIF 29314290Teren aferent staţiei de pompare SPP 1Suprafaţa totală 640 mpUAT Vădeni, judeţ Brăila640
  1.8.12/INVPPS-24738491-2017
  Teren aferent staţiei de pompare SPP 2Suprafaţa totală 736 mpUAT Vădeni, judeţ Brăila736
  221.8.12/INVPPS-24738481-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Baldovineşti Sediul: Str. Transilvaniei nr. 1, municipiul Brăila, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 3/17.06.2005 CIF 17817719Teren aferent staţiei de pompare SPP 3Suprafaţa totală 1.605 mpUAT Vădeni, judeţ Brăila1.605
  231.8.12/INVPPS-24738497-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Delta Sediul: şos. Brăila-Galaţi, km 19, judeţul Brăila, în incinta S.C. Agridelta Serv - S.R.L. Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 475/26.10.2011 CIF 29314320Teren aferent staţiei de pompare SPP 5Suprafaţa totală 1.077 mpUAT Vădeni, judeţ Brăila1.077
  241.8.12/INVPPS-24738479-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 1 Corbu Vechi Sediul: Bd. Dorobanţilor nr. 472, bl. 5B, sc. 1, ap. 20, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare cu nr. 405/05.11.2008 CIF 24822602Teren aferent staţiei de pompare SPP 1 Suprafaţa totală 197 mpUAT Măxineni, judeţ Brăila197
  251.8.12/INVPPS-6490173-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Danova Leg Sediul:
  comuna Tudor Vladimirescu, în incinta S.C. Danova Leg - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 60/16.11.2005 CIF 18211710
  Teren aferent staţiei de pompare SPP 26Suprafaţa totală 20 mpUAT Tudor Vladimirescu, judeţ Brăila20
  261.8.12/INVPPS-6494471-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Scorţaru Nou Spp 18 Sediul: str. Râmnicu Sărat nr. 123, în incinta Teraserv Agro LTD - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 174/25.07.2006 CIF 19041958Teren aferent staţiei de pompare SPP 18Suprafaţa totală 216 mpUAT Scorţaru Nou, judeţ Brăila216
  271.8.12/INVPPS-24738465-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212
  Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 12 + SPP 13 CORBU Sediul: Str. Împăratul Traian nr. 38, în incinta S.C. Midagra - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 248/31.01.2007 CIF 21230541Teren aferent staţiei de pompare SPP 12Suprafaţa totală 385 mpUAT Măxineni, judeţ Brăila385
  1.8.12/INVPPS-24738467-2017Teren aferent staţiei de pompare SPP 13Suprafaţa totală 264 mpUAT Măxineni, judeţ Brăila264
  281.8.12/INVPPS-6494467-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Scorţaru Nou SPP 25 + SPP26 Sediul: str. Râmnicu Sărat
  nr. 123, în incinta Teraserv Agro LTD - S.R.L., municipiul Brăila, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 175/25.07.2006 CIF 19041940
  Teren aferent staţiei de pompare SPP 25Suprafaţa totală 194 mpUAT Salcia Tudor, judeţ Brăila194
  1.8.12/INVPPS-6494469-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 26Suprafaţa totală 179 mpUAT Salcia Tudor, judeţ Brăila179
  291.8.12/INVPPS-6494473-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Scorţaru Nou SPP 14 Sediul: str. Râmnicu Sărat nr. 123, în incinta Teraserv Agro
  LTD - S.R.L., municipiul Brăila, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 225/31.01.2007 CIF 20975166
  Teren aferent staţiei de pompare SPP 14 Suprafaţa totală 250 mpUAT Scorţaru Nou, judeţ Brăila250
  301.8.12/INVPPS-24738487-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 9-1 Vădeni Sediul: str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 42, bl. 2A, sc. 2, ap. 53, municipiul Brăila, judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 363/31.01.2008 CIF RO 23312389Teren aferent staţiei de pompare SPP 9-1Suprafaţa totală 149 mpUAT Vădeni, judeţ Brăila149
  311.8.12/INVPPS-6490171-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii NOVA-PROD-TERRA
  Sediul: comuna Tudor Vladimirescu, în incinta S.C. Nova Prod Terra - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 79/10.01.2006 CIF 18430809
  Teren aferent staţiei de pompare SPP 24Suprafaţa totală 20 mpUAT Tudor Vladimirescu, judeţ Brăila20
  321.8.12/INVPPS-6490167-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Petrosu Sediul: comuna Tudor Vladimirescu, în incinta S.C. Petrosu - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 16/30.06.2005 CIF 17966982Teren aferent staţiei de pompare SPP 25Suprafaţa totală 20 mpUAT Tudor Vladimirescu, judeţ Brăila20
  1.8.12/INVPPS-6490169-2016Teren aferent staţiei de pompare SPP 27Suprafaţa totală 20 mp
  UAT Tudor Vladimirescu, judeţ Brăila20
  331.8.12/INVPPS-24738475-2017Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 30 Racoviţa Sediul: comuna Racoviţa, bl. Specialişti, et. 1, ap. 4, în incinta S.C. Agrifarm - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 371/31.01.2008 CIF RO 23184140Teren aferent staţiei de pompare SPP 30Suprafaţa totală 130 mpUAT Racoviţa, judeţ Brăila130
  341.8.12/INVPPS-6494475-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Racoviţa SPP 29 Sediul: comuna Racoviţa, bl. Specialişti, et. 1, ap. 4, în incinta S.C. Agrifarm - S.R.L., judeţul Brăila Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 178/29.08.2006 CIF 19041931Teren aferent staţiei de pompare SPP 29Suprafaţa totală 273 mp
  UAT Salcia Tudor, judeţ Brăila273
  ----