Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.411 din 16 noiembrie 2018privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 6 decembrie 2018Data intrării în vigoare 06-12-2018

  În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:Articolul 1În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile pentru modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Bogdan Marius Chiriţoiu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2018.Nr. 1.411.ANEXĂ
  Deschideți INSTRUCTIUNIpentru modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptareaşi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicareprin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010