Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.525 din 4 decembrie 2018privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul PRIVIGEN 100 mg/ml, soluţie perfuzabilă 100 mg/ml, cutie cu un flacon x 50 ml soluţie perfuzabilă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 6 decembrie 2018Data intrării în vigoare 06-12-2018

  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 14.578 din 29.11.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm“ - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1(1) Prin excepţie de la prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă preţul cu ridicata maximal fără TVA pentru medicamentul PRIVIGEN 100 mg/ml, soluţie perfuzabilă 100 mg/ml, cutie cu un flacon x 50 ml soluţie perfuzabilă, prevăzut în următorul tabel:
  Nr. crt.cod_cimobs.Denumire produsformăConcentraţieFirmă/ţarăDCIAmbalajgrupa ATCPreţ cu ridicata maximal fără TVA (lei)Valabilitate preţ
  1W65023001 PRIVIGEN 100 mg/ml soluţie perfuzabilăSOLUŢIE PERFUZABILĂ100 mg/mlCSL BEHRING GMBH - GERMANIAIMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂCutie cu 1 flacon a 50 ml soluţie perfuzabilăJ06BA02865,371.12.2019
  (2) Preţurile se aprobă pentru medicamentele achiziţionate şi distribuite de Compania Naţională „Unifarm“ - S.A. în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm“ - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general.(3) Preţul este valabil pe o perioadă limitată de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
  Articolul 2Preţurile intră în vigoare odată cu publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Dan Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 decembrie 2018.Nr. 1.525.-----