Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.524/1.552/2018pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.524 din 4 decembrie 2018
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.552 din 29 noiembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 5 decembrie 2018Data intrării în vigoare 05-12-2018

  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 14.670 din 4 decembrie 2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 5.198 din 29 noiembrie 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“, litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, după poziţia 534 se introduce o nouă poziţie, poziţia 535, cu următorul cuprins:
  „535W54015001P01BC02MEFLOQUINUM 4)ELOQUINE 250 mgCOMPR.250 mgCN UNIFARMROMÂNIACUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR.PR100
  1,5363001,8755000,000000“
  2. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 508 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 509-514, cu următorul cuprins:
  „509W64373001L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR
  11.130,8900001.270,8200000,000000
  510W64373002L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR14.372,9500004.804,6700000,000000
  511
  W64373002L01XC07BEVACIZUMABUM **1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR14.372,9500004.804,6700000,000000
  512W64373001L01XC07BEVACIZUMABUM **1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.
  25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR11.130,8900001.270,8200000,000000
  513W64409001L01XE15VEMURAFENIBUM **1 ΩZELBORAFCOMPR. FILM.240 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PENTRU UNITĂŢI DOZATE 56 X 1 COMPR. FILMPR
  56118,691607130,0553570,000000
  514W64915001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ.10000 unităţi/ flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10000UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ.PR53.013,2600003.292,0820000,000000“
  3. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.2: „Epidermoliza buloasă“, după poziţia 19 se introduce o nouă poziţie, poziţia 20, cu următorul cuprins:
  „20W54309001D06BA01SULFADIAZINUMFLAMMAZINECREMA1%CN UNIFARMROMÂNIACUTIE X 500 G CREMĂPRF183,630000105,7400000,000000“
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna decembrie 2018.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Tiberius-Marius Brădăţan,
  secretar de stat
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana Maria Mihai
  ----