Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.202 din 20 noiembrie 2018pentru aprobarea Regulamentului muzicilor militare din Armata României
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 5 decembrie 2018Data intrării în vigoare 05-12-2018

  Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,în temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul muzicilor militare din Armata României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.14/2003 pentru aprobarea „Mz. - 1, Regulamentul muzicilor militare“, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2005 pentru aprobarea „Mz. - 2, Concepţia privind formarea personalului profesionalizat, organizarea şi funcţionarea muzicilor militare în Armata României*.* Ordinele ministrului apărării naţionale nr. M.14/2003 şi nr. M.97/2005 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naţionale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Bucureşti, 20 noiembrie 2018.Nr. M.202.
  ANEXĂ Deschideți REGULAMENTULmuzicilor militare din Armata României