Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.09.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 15 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 15-11-2018
    Formă consolidată valabilă la data 11-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-12-2018 până la data de 29-09-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 968 din 15 noiembrie 2018, la data de 11 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 97 din 9 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar, în care un număr mare de elevi se află în situaţie de eşec şcolar sau abandonează/părăsesc timpuriu şcoala, frecventarea şcolii fiind direct influenţată de condiţiile socioeconomice şi geografice defavorabile (distanţe mari şi/sau trasee dificile de la domiciliu la unitatea de învăţământ, lipsa mesei de prânz), neputând astfel participa la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare, date care reies şi din comunicările Eurostat privind rata de părăsire timpurie a şcolii, aceasta având pentru România o valoare de 18,1%, în anul 2017,faptul că deja a început anul şcolar 2018-2019 şi că fiecare copil al României are dreptul la educaţie, însă statutul socioeconomic al familiilor din care provine marea majoritate a copiilor de vârstă şcolară nu le permite nici măcar asigurarea zilnică a unui pachet pentru a fi prezenţi la orele de curs, aspect ce constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,necesitatea intensificării eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor de ţară asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, pentru orizontul 2020, inclusiv în ceea ce priveşte diminuarea ratei părăsirii timpurii a şcolii până la 11,3%, în condiţiile în care valoarea acestui indicator a fost de 18,1% în 2017 (conform datelor oficiale Eurostat),întrucât evaluarea corespunzătoare a impactului Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, implementat şi în anii şcolari 2016-2017, respectiv 2017-2018, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Legea nr. 92/2017, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2018, impune implementarea acestuia o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea pilotării cel puţin un ciclu de învăţământ, date fiind condiţiile socioeconomice care impietează asupra capacităţii multor familii de a susţine şcolarizarea sau participarea copiilor lor la întregul program zilnic de activităţi şcolare, inclusiv cele extracurriculare, condiţii care impun implementarea cu celeritate a unor măsuri de sprijin,în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situaţiei cu iminenţă de agravare, România riscă să nu îşi realizeze obiectivul asumat - asigurarea echităţii în participarea la educaţie - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene.Pentru o intervenţie corectă şi fiabilă în sensul remedierii situaţiei identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului 2019, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.(2)

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!