Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 29 decembrie 2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014Data intrării în vigoare 30-12-2014
    Formă consolidată valabilă la data 10-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-12-2018 până la data de 05-06-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.174 din 29 decembrie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 965 din 30 decembrie 2014, la data de 10 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 967 din 16 decembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 57 din 10 februarie 2016; HOTĂRÂREA nr. 215 din 30 martie 2016; HOTĂRÂREA nr. 727 din 5 octombrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 1.012 din 29 decembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 180 din 30 martie 2017; HOTĂRÂREA nr. 717 din 5 octombrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 875 din 6 decembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 37 din 8 februarie 2018; HOTĂRÂREA nr. 747 din 20 septembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 942 din 7 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2013) 3.187 din 5 iunie 2013, al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi al art. 8 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Se instituie schema de ajutor de stat în baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii şi a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) coroborate cu art. 44 din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament.(2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat, astfel cum e definită la art. 2. pct. 15 din Regulament este exceptată de la obligaţia notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratat, conform criteriilor prevăzute de art. 44 din Regulament.