Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 176 din 3 decembrie 2018pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 5 decembrie 2018Data intrării în vigoare 05-12-2018

  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 108/2018 privind aprobareacomponenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. I - Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări:– 
  domnul senator Pavel Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei;
  – domnul senator Ţuţuianu Adrian - senator fără apartenenţă la grupurile parlamentare - iese din componenţa comisiei.
  2. La anexa nr. V - Componenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, doamna senator Sbîrnea Liliana - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Bădălău Niculae - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.3. La anexa nr. VII - Componenţa Comisiei economice, industrii şi servicii:– domnul senator Ţuţuianu Adrian - senator fără apartenenţă la grupurile parlamentare - se include în componenţa comisiei;– domnul senator Pavel Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - iese din componenţa comisiei.4.
  La anexa nr. XXI - Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, domnul senator Bădălău Niculae - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei, în locul doamnei senator Sbîrnea Liliana - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 3 decembrie 2018.Nr. 176.----