Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANTA nr. 28 din 30 ianuarie 2000privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 31 ianuarie 2000Data intrării în vigoare 31-01-2000În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. G pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:Articolul UNIC.În vederea accelerarii derulării creditelor garantate de Guvern, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este abilitat sa aprobe documentaţiile tehnico-economice, pe etape de proiectare, aferente obiectivelor de investiţii finanţate prin creditul extern în valoare de 340 milioane dolari S.U.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU
    MUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------------