Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCŢIUNI din 28 decembrie 2010 privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2011Data intrării în vigoare 05-01-2011
  Formă consolidată valabilă la data 06-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-12-2018 până la data de 23-01-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. 724 din 28 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2011.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a INSTRUCŢIUNILOR din 28 decembrie 2010, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2011, la data de 06 Decembrie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 425 din 4 martie 2011; ORDINUL nr. 1.155 din 28 noiembrie 2012; INSTRUCŢIUNILE din 30 septembrie 2014 puse în aplicare de ORDINUL nr. 437 din 30 septembrie 2014; INSTRUCȚIUNILE din 16 noiembrie 2018 puse în aplicare de ORDINUL nr. 1.411 din 16 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 27 alin. (3) lit. c) şi al art. 46^2 alin. (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.I. Introducere1. Potrivit art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, Consiliul Concurenţei acceptă angajamente în condiţiile prevăzute de lege.La data de 06-12-2018 Punctul 1. din Punctul I. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.411 din 16 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 06 decembrie 20182. Prevederile art. 49 din lege asigură cadrul legal pentru adoptarea unei decizii prin care autoritatea de concurenţă conferă forţă juridică obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protecţia concurenţei şi dacă îndeplinirea lor conduce la înlăturarea situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei.La data de 06-12-2018 Punctul 2. din Punctul I. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.411 din 16 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 06 decembrie 20183. Scopul prezentelor instrucţiuni este acela de a oferi orientări în ceea ce priveşte mecanismul de acceptare a angajamentelor propuse de întreprinderi în cazul practicilor anticoncurenţiale, în vederea înlăturării situaţiei care a condus la declanşarea investigaţiei.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!