Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 20 iulie 1995Data intrării în vigoare 18-09-1995
    Formă consolidată valabilă la data 09-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-12-2018 până la data de 23-07-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 80 din 11 iulie 1995, publicate în Monitorul Oficial nr. 155 din 20 iulie 1995, la data de 09 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999 abrogată de ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, respinsă de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 mai 2000 respinsă de LEGEA nr. 611 din 31 octombrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 17 mai 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 21 iunie 2001; LEGEA nr. 652 din 20 noiembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 20 decembrie 2001; ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001; LEGEA nr. 478 din 9 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 169 din 27 noiembrie 2002; LEGEA nr. 516 din 28 noiembrie 2003; LEGEA nr. 520 din 9 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 26 februarie 2004; LEGEA nr. 286 din 24 iunie 2004; DECIZIA nr. 90 din 10 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005; LEGEA nr. 310 din 8 noiembrie 2005; LEGEA nr. 18 din 11 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 16 februarie 2006; DECIZIA nr. 384 din 4 mai 2006; LEGEA nr. 81 din 30 martie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 28 iunie 2007; LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010; LEGEA nr. 53 din 21 aprilie 2011; LEGEA nr. 171 din 31 mai 2013; LEGEA nr. 327 din 5 decembrie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 30 din 27 martie 2014; LEGEA nr. 206 din 20 iulie 2018; LEGEA nr. 288 din 29 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Conform alin. (1) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 21 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 29 iunie 2001, în tot cuprinsul Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, termenul sergent, respectiv sergenţi, se înlocuieşte, pentru Ministerul Apărării Naţionale, cu termenul caporal, respectiv caporali. Coeficientul de ierarhizare al soldelor de grad pentru maiştri militari clasa a V-a şi sergenţi este cel prevăzut în Legea nr. 138/1999 pentru sergent.Conform pct. 5 din anexa la ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică corespunzător prevederilor acestei ordonanţe.Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iunie 2005 prevede:Articolul IIÎn cuprinsul Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, prin trimiterea la art. 36 alin. 2 se înţelege trimiterea la art. 36 lit. g) şi h), prin trimiterea la art. 36 alin. 2 lit. a) se înţelege trimiterea la art. 36 lit. g), iar prin trimiterea la art. 40 alin. 2 se înţelege trimiterea la art. 40 lit. g).
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul 1 Dispoziţii generaleArticolul 1