Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.605/875/2014privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.605 din 23 decembrie 2014
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 875 din 22 decembrie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014Data intrării în vigoare 01-01-2015
  Formă consolidată valabilă la data 05-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-12-2018 până la data de 03-06-2020
  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.605/875/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 951 din 29 decembrie 2014, la data de 5 decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 31/25/2015; ORDINUL nr. 382/190/2015; ORDINUL nr. 483/217/2015; ORDINUL nr. 815/468/2015; ORDINUL nr. 1.213/954/2015; ORDINUL nr. 1.282/975/2015; ORDINUL nr. 1.363/1.014/2015; ORDINUL nr. 1.494/1.120/2015; ORDINUL nr. 1.750/1.506/2015; ORDINUL nr. 106/74/2016; ORDINUL nr. 228/119/2016; ORDINUL nr. 458/184/2016; ORDINUL nr. 711/276/2016; ORDINUL nr. 802/401/2016; ORDINUL nr. 921/623/2016; ORDINUL nr. 944/645/2016; ORDINUL nr. 982/685/2016; ORDINUL nr. 1.105/813/2016; ORDINUL nr. 1.249/903/2016; ORDINUL nr. 1.622/1.051/2016; ORDINUL nr. 207/143/2017; ORDINUL nr. 395/246/2017; ORDINUL nr. 516/309/2017; ORDINUL nr. 531/325/2017; ORDINUL nr. 633/411/2017; ORDINUL nr. 658/437/2017; ORDINUL nr. 737/491/2017; ORDINUL nr. 790/778/2017; ORDINUL nr. 885/827/2017; ORDINUL nr. 933/862/2017; ORDINUL nr. 1.178/978/2017; ORDINUL nr. 1.261/1.138/2017; ORDINUL nr. 1.342/1.192/2017; ORDINUL nr. 1.384/1.230/2017; ORDINUL nr. 1.440/1.277/2017; ORDINUL nr. 63/1.309/2018; ORDIN nr. 178/354/2018; ORDINUL nr. 350/411/2018; ORDINUL nr. 414/839/2018; ORDINUL nr. 526/878/2018; ORDINUL nr. 601/896/2018; ORDINUL nr. 758/966/2018; ORDINUL nr. 846/1.106/2018; ORDINUL nr. 978/1.186/2018; ORDINUL nr. 1.110/1.228/2018; ORDINUL nr. 1.300/1.337/2018; ORDINUL nr. 1.430/1.422/2018; ORDINUL nr. 1.523/1.555/2018; ORDINUL nr. 1.524/1.552/2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Potrivit art. II din ORDINUL nr. 63/1.309/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 22 ianuarie 2018, prevederile ordinului intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2018.Potrivit art. II din ORDINUL nr. 178/354/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 2 februarie 2018, prevederile ordinului intră în vigoare începând cu luna februarie 2018. Potrivit art. II din ORDINUL nr. 350/411/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018, prevederile ordinului intră în vigoare începând cu luna martie 2018.Potrivit art. II din ORDINUL nr. 414/839/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 4 aprilie 2018, prevederile ordinului intră în vigoare începând cu luna aprilie 2018.Potrivit art. II din ORDINUL nr. 601/896/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 7 mai 2018, prevederile ordinului intră în vigoare începând cu luna mai 2018.Potrivit art. II din ORDINUL nr. 758/966/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 25 iunie 2018, prevederile ordinului intră în vigoare începând cu luna iunie 2018.Potrivit art. II din ORDINUL nr. 978/1.186/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 8 august 2018, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna august 2018.Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.110/1.228/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 10 septembrie 2018, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna septembrie 2018.Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.300/1.337/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna octombrie 2018. Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.430/1.422/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 9 noiembrie 2018, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna noiembrie 2018.Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.524/1.552/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 5 decembrie 2018, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna decembrie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.585 din 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.041 din 22 decembrie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (4) şi (5) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;