Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.09.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 noiembrie 2018privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 19 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 19-11-2018Având în vedere:– necesitatea efectuării plăţii la extern a obligaţiilor României faţă de Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă în cadrul Proiectului de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, cu scadenţa la 1 decembrie 2018;– faptul că în absenţa actului normativ nu pot fi asigurate integral sumele necesare acoperirii serviciului datoriei publice aferent acestei scadenţe:
  – faptul că efectuarea parţială sau cu întârziere a plăţii către finanţator va avea consecinţe de natura financiară, respectiv plata unor penalităţi, şi poate aduce atingere credibilităţii României pe pieţele financiare internaţionale, mergând până la eventuale solicitări de rambursare anticipată din partea altor finanţatori; şi– ţinând cont de faptul că aceasta constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICAlineatul (1) al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2000, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Fondurile necesare rambursării creditului şi dobânzii aferente Componentei A a Proiectului - Credit rural se asigură prin recuperare de la beneficiarii finali ai împrumutului. Eventualele influenţe financiare nefavorabile rezultate din evoluţia cursului valutar USD/DST utilizat de FIDA pentru calculul sumelor datorate se suportă la ultima scadenţă, din data de 1 decembrie 2018, după cum urmează:a) din soldul favorabil al conturilor de dobânzi deschise la băncile participante, rămas după acoperirea dobânzii aferente ultimei scadenţe către FIDA şi a comisioanelor bancare aferente plăţii la extern; şib) în completare, de la bugetul de stat, din suma alocată în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale pentru anul 2018.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 15 noiembrie 2018.Nr. 98.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!