Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.171 din 5 noiembrie 2018privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 15-11-2018Având în vedere Referatul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1.905 din 1.11.2018,ţinând seamă de prevederile art. 16 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:Articolul 1
  Se aprobă Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Viza se solicită şi se aplică începând cu anul următor emiterii autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obţinerea vizei anuale anterioare.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Bucureşti, 5 noiembrie 2018.
  Nr. 1.171.ANEXĂ Deschideți PROCEDURApentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu