Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 37 din 14 noiembrie 2018privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 14 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 14-11-2018

  Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat,în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 14 noiembrie 2018, 5 membri executivi, respectiv preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 4 membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 14 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 14 noiembrie 2018.Nr. 37.ANEXĂCOMPONENŢA NOMINALĂa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară1. Badea Leonardo - preşedinte - membru executiv2. Dascălu Elena Doina - prim-vicepreşedinte - membru executiv
  3. Bota Marius Sorin Ovidiu - vicepreşedinte - membru executiv - sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare4. Roşu Cristian - vicepreşedinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor5. Armeanu Ştefan Daniel - vicepreşedinte - membru executiv - sectorul sistemului de pensii private6. Birtalan Jozsef - membru neexecutiv7. Grădinescu Gabriel - membru neexecutiv8. Socol Aura Gabriela - membru neexecutiv9. Wlassopol Ovidiu-Răzvan - membru neexecutiv
  -----