Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANTA nr. 115 din 31 august 1999pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 31 august 1999Data intrării în vigoare 31-08-1999
    Formă consolidată valabilă la data 19-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-11-2018 până la data de 29-05-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANȚEI nr. 115 din 31 august 1999, publicate în Monitorul Oficial nr. 427 din 31 august 1999, la data de 19 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 25 din 27 martie 2000; HOTĂRÂREA nr. 820 din 23 august 2001; HOTĂRÂREA nr. 674 din 5 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 166 din 3 februarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. C pct. 21 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:Articolul 1(1) Se ratifica Acordul de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) privind Proiectul de dezvoltare rurală a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, prezentat în anexă.(2) Derularea împrumutului şi realizarea obiectivelor se fac prin Unitatea de Coordonare a Proiectului (U.C.P.), care se va constitui în acest scop la Ministerul Finanţelor, şi prin unităţile de implementare a proiectului (U.I.P.), care se vor înfiinţa în cadrul agentiilor de dezvoltare regionala (A.D.R.) din zona Proiectului (A.D.R. de Nord-Vest, A.D.R. de Vest şi A.D.R. de Centru).(3) Ministerul Finanţelor, la propunerea U.C.P., va încheia acorduri de împrumut subsidiare cu cele trei agenţii pentru dezvoltare regionala menţionate, în baza cărora sumele trase din împrumut prin U.C.P. vor fi folosite de către aceste agenţii conform termenilor şi condiţiilor stipulate în acordul de împrumut.(4) Abrogat.La data de 28-03-2000 Alineatul (4) din Articolul 1 a fost abrogat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 25 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 28 martie 2000