Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*)privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015Data intrării în vigoare 08-06-2015
  Formă consolidată valabilă la data 19-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-11-2018 până la data de 24-05-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*)(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.399 din 08-06-2015

  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 64 din 21 martie 2008, (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 399 din 8 iunie 2015, la data de 19 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 decembrie 2015; LEGEA nr. 80 din 29 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2018; DECIZIA nr. 638 din 16 octombrie 2018.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 64/2008 a fost republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1. Condiţiile de funcţionare în siguranţă a acestor instalaţii şi echipamente se reglementează prin legi specifice.