Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CONTRACT din 29 aprilie 2016de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 bis din 4 mai 2016Data intrării în vigoare 04-05-2016
  Formă consolidată valabilă la data 16-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-11-2018 până la data de 25-06-2019


  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 350 din 29 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340 din 4 mai 2016.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a CONTRACTULUI din 29 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 340 bis din 4 mai 2016, la data de 16 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 din 8 august 2017 aprobat prin ORDINUL nr. 1.237 din 8 august 2017; ACTUL ADIŢIONAL nr. 2 din 19 decembrie 2017 aprobat prin ORDINUL nr. 1.814 din 19 decembrie 2017; ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 din 3 mai 2018 aprobat prin ORDINUL nr. 927 din 3 mai 2018; ACTUL ADIȚIONAL nr. 2 din 25 octombrie 2018 aprobat prin ORDINUL nr. 1.610 din 25 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Prezentul Contract de servicii publice al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pentru perioada 2016-2018 se încheie între:(1) Ministerul Transporturilor, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Dan Marian COSTESCU, ministrul transporturilor, pe de o parte, în calitate de Autoritatea Contractantă; şi(2) Operatorul de transport public Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentat prin domnul Marin ALDEA, cu atribuţii de Director general, în calitate de Operator, pe de altă parte, În continuare denumiţi prin prezentul Contract în mod individual "Partea" şi, în mod colectiv, "Părţile". ÎNTRUCÂT:(A)  Acest contract este încheiat în baza legislaţiei specifice cu privire la serviciul de transport public de călători cu metroul, şi anume:– Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;