Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 350 din 29 aprilie 2016privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 4 mai 2016Data intrării în vigoare 04-05-2016
  Formă consolidată valabilă la data 16-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-11-2018 până la data de 17-06-2019
  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 350 din 29 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 340 din 4 mai 2016, la data de 16 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 din 8 august 2017 aprobat prin ORDINUL nr. 1.237 din 8 august 2017; ACTUL ADIȚIONAL nr. 2 din 19 decembrie 2017 aprobat prin ORDINUL nr. 1.814 din 19 decembrie 2017; ACTUL ADIȚIONAL nr. 1 din 3 mai 2018 aprobat prin ORDINUL nr. 927 din 3 mai 2018; ACTUL ADIȚIONAL nr. 2 din 25 octombrie 2018 aprobat prin ORDINUL nr. 1.610 din 25 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,ministrul transporturilor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2