Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 30 din 26 aprilie 2017privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 28 aprilie 2017Data intrării în vigoare 28-04-2017
  Formă consolidată valabilă la data 16-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-11-2018 până la data de 21-06-2019

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 30 din 26 aprilie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 304 din 28 aprilie 2017, la data de 16 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 57 din 13 septembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 71 din 27 septembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 8 din 12 februarie 2018; HOTĂRÂREA nr. 15 din 28 martie 2018; HOTĂRÂREA nr. 22 din 13 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 25 din 4 iulie 2018; HOTĂRÂREA nr. 33 din 14 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 26 aprilie 2017.Nr. 30.Anexă