Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017Data intrării în vigoare 13-03-2017
  Formă consolidată valabilă la data 16-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-11-2018 până la data de 20-05-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 8 din 1 martie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 177 din 13 martie 2017, la data de 16 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 31 din 26 aprilie 2017; HOTĂRÂREA nr. 60 din 13 septembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 35 din 14 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul UNIC Se aprobă componenţa nominală şi conducerea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 1 martie 2017. Nr. 8.