Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 1 din 8 ianuarie 2015privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015Data intrării în vigoare 01-04-2015
    Formă consolidată valabilă la data 15-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-11-2018 până la data de 21-06-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a NORMEI nr. 1 din 8 ianuarie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 31 din 14 ianuarie 2015, la data de 15 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 8 din 13 aprilie 2017; NORMA nr. 29 din 7 decembrie 2017; NORMA nr. 17 din 1 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, aprobată prin Legea nr. 108/2012,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. c) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 10 decembrie 2014,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta normă reglementează:a) dobândirea şi încetarea calităţii de participant la un fond de pensii administrat privat;b) conţinutul actului-cadru individual de aderare la un fond de pensii administrat privat şi procedura de modificare a acestuia;c)