Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 807 din 17 septembrie 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014Data intrării în vigoare 30-09-2014
    Formă consolidată valabilă la data 12-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-11-2018 până la data de 22-07-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 807 din 17 septembrie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 714 din 30 septembrie 2014, la data de 12 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016; HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.La data de 09-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018