Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016Data intrării în vigoare 13-01-2016
    Formă consolidată valabilă la data 12-11-2018 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-11-2018 până la data de 11-04-2019    Aprobate prin Hotărârea nr. 1 din 6 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016.
    Notă CTCE Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016, la data de 12 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 1 din 6 ianuarie 2016; HOTĂRÂREA nr. 47 din 3 februarie 2016; HOTĂRÂREA nr. 159 din 11 martie 2016; ORDONANŢA nr. 23 din 24 august 2016; HOTĂRÂREA nr. 284 din 27 aprilie 2017; HOTĂRÂREA nr. 354 din 16 mai 2018; HOTĂRÂREA nr. 435 din 21 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 874 din 9 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Titlul I Dispoziţii generaleCapitolul I DefiniţiiSecţiunea 1 Activitatea independentă1. (1) În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), se are în vedere ca raportul juridic încheiat între părţi să conţină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, astfel încât să nu rezulte existenţa unei relaţii de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii. La încadrarea unei activităţi ca activitate independentă, părţile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conţinutul economic real al tranzacţiei/activităţii.(2) Criteriul privind libertatea persoanei de a alege locul, modul de desfăşurare a activităţii, precum şi programul de lucru este îndeplinit atunci când cele trei componente ale sale sunt îndeplinite cumulativ. În raportul juridic părţile pot conveni asupra datei, locului şi programului de lucru în funcţie de specificul activităţii şi de celelalte activităţi pe care prestatorul le desfăşoară.(3)