Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016Data intrării în vigoare 13-01-2016
    Formă consolidată valabilă la data 12-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-11-2018 până la data de 24-06-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1 din 6 ianuarie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016, la data de 12 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1 din 6 ianuarie 2016; HOTĂRÂREA nr. 47 din 3 februarie 2016; HOTĂRÂREA nr. 159 din 11 martie 2016; ORDONANŢA nr. 23 din 24 august 2016; HOTĂRÂREA nr. 284 din 27 aprilie 2017; HOTĂRÂREA nr. 354 din 16 mai 2018; HOTĂRÂREA nr. 435 din 21 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 874 din 9 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;b)