Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 31 octombrie 2018pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 2 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 02-11-2018

  Luând în considerare ţinta României de participare la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, precum şi de implementare cu celeritate a componentelor acestuia, se impune întreprinderea unor măsuri, în regim de urgenţă, pentru sporirea ritmului de implementare a Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2018-2019, prin identificarea unor soluţii de derulare cu operativitate a procedurilor de achiziţie de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf.Având în vedere lipsa unor prevederi exprese privind repartizarea sumelor de la nivel judeţean la nivel local, respectiv consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aflate în imposibilitatea derulării programului în şcolile de pe raza lor teritorială,luând în considerare iminenţa neutilizării sumelor primite anual de la bugetul de stat cu această destinaţie pentru derularea programului, precum şi riscul pierderii fondurilor comunitare destinate programului ca urmare a implementării defectuoase a programului la nivelul întregii ţări,ţinând cont de faptul că imposibilitatea derulării procedurilor de achiziţie publică la nivel local ar duce implicit la derularea neeficientă a Programului pentru şcoli al României şi, implicit, la neasigurarea de produse proaspete elevilor şi preşcolarilor din instituţiile de învăţământ din România în anul şcolar în curs,în considerarea faptului că absenţa prezentei reglementări ar duce la imposibilitatea asigurării unui nivel optim al absorbţiei fondurilor alocate, care ar avea consecinţe nefavorabile pe termen lung şi asupra sănătăţii copiilor datorită scăderii consumului de produse proaspete distribuite prin intermediul programului,faţă de această situaţie este necesară completarea de urgenţă a Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018.Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate duce la blocarea parţială a derulării Programului pentru şcoli al României, cu consecinţe nefavorabile asupra României,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesele economice ale României şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICDupă alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 22 august 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situaţia în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţelor, respectiv municipiului Bucureşti, potrivit alin. (1), aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pe comune, oraşe, municipii, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar judeţean, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Paul Stănescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
  Rovana Plumb
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Bucureşti, 31 octombrie 2018.Nr. 94.-----