Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.235 din 2 octombrie 2018pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 24 octombrie 2018Data intrării în vigoare 24-10-2018În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrul naţional de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic, Agenţia română de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educaţiei naţionale,
    Valentin Popa
    Bucureşti, 2 octombrie 2018.Nr. 5.235.
    ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEprivind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile deînvăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţeleiunităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020