Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 951/780/2018privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 951 din 20 septembrie 2018
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Nr. 780 din 24 septembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 15 octombrie 2018Data intrării în vigoare 15-10-2018

  Luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,ţinând cont de Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 11.085 din 30.08.2018 referitor la proiectul Ordinului ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale privind Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică în cadrul Programului operaţional competitivitate,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene şi ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operaţional competitivitate 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Petru Bogdan Cojocaru
  ANEXĂ Deschideți SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMISpentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri,în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şiserviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinireacreşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea
  de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020