Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 10 octombrie 2018privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018Data intrării în vigoare 11-10-2018Având în vedere că sfera acţiunilor la care sunt invitaţi să participe invalizii, răniţii şi cei care au dobândit afecţiuni fizice şi psihice a căpătat valenţe mai largi în procesul reinserţiei sociale, recuperării fizice şi recuperării/reabilitării psihice, întreprinse de Ministerul Apărării Naţionale şi de alte organizaţii ce desfăşoară activităţi în sfera de competenţă a ministerului, precum proiectele de a lua parte la evenimente sportiv-recreative organizate, potrivit aptitudinii lor, în ţară şi străinătate,luând în considerare că proiectul de referinţă „Invictus Games“ şi-a dovedit din plin utilitatea, după un prim exerciţiu de participare la eveniment în 2017, propunându-şi a demonstra societăţii ce înseamnă adevăratul spirit de luptător, coeziunea echipei şi solidaritatea umană - valori ce definesc veteranii teatrelor de operaţii,apreciind faptul că dimensiunea morală şi rezonanţa naţională a evenimentului, la care se adaugă rolul său educativ, efectele pozitive ale sportului privind recuperarea fizică şi recuperarea/reabilitarea psihică, pledează pentru acordarea suportului logistic şi financiar necesar în vederea participării la astfel de acţiuni,ţinând seama de faptul că există o preocupare constantă a Ministerului Apărării Naţionale pentru a acorda o atenţie deosebită problemelor privind recuperarea fizică şi psihică prin sport a personalului armatei rănit, invalid, a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi psihice şi de asemenea de a creşte gradul de informare în rândul publicului român cu privire la problematica militarilor răniţi în acţiuni militare şi a familiilor acestora,luând în considerare cadrul legislativ actual, care nu cuprinde toate elementele de suport legal necesar participării militarilor invalizi şi răniţi, precum şi a însoţitorilor acestora la evenimentul competiţional „Invictus Games“ şi la alte evenimente sportiv-recreative care vizează recunoştinţa cuvenită lor, reinserţia socioprofesională, precum şi recuperarea fizică şi psihică prin sport,evidenţiind faptul că următoarea ediţie va avea loc în luna octombrie 2018, la Sydney, şi că partea română trebuie să asigure suportul financiar pentru dotarea şi pregătirea echipei, respectiv transportul delegaţiei României, costurile cu cazarea, masa şi transportul intern şi internaţional pentru persoanele din delegaţie, se impune de urgenţă crearea cadrului legal instituţional şi financiar, indispensabil pregătirii şi participării militarilor invalizi şi răniţi în acţiuni militare, precum şi a însoţitorilor acestora la evenimentul competiţional „Invictus Games“.
  Având în vedere faptul că lipsa prevederilor legale privind modul de asigurare a fondurilor necesare pregătirii şi participării echipei României la evenimentul competiţional „Invictus Games“ poate determina imposibilitatea participării la activitate, fiind afectată în aceste condiţii starea psihică a militarilor invalizi şi răniţi care au aşteptări privind participarea la competiţie,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IDupă articolul 8^9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 8^10, cu următorul cuprins:Articolul 8^10(1) În procesul reinserţiei sociale, recuperarea fizică şi/sau recuperarea/reabilitarea psihică a invalizilor şi răniţilor participanţi la acţiuni militare se pot realiza şi prin participarea acestora la evenimente sportiv-recreative organizate, potrivit aptitudinilor lor, în ţară sau în străinătate de către Ministerul Apărării Naţionale sau de către alte organizaţii naţionale ori internaţionale cu care acesta cooperează.(2) Pentru evenimentele sportiv-recreative organizate în străinătate, persoanele prevăzute la alin. (1) şi, după caz, însoţitorii acestora, membrii de familie, precum şi persoanele cu atribuţii în procesul de pregătire şi desfăşurare a respectivelor evenimente beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale trimis în misiune temporară în străinătate.(3) Fondurile destinate achiziţiei de echipamente sportive, dispozitive şi a altor materiale necesare desfăşurării antrenamentelor şi participării la activităţi complementare celor prevăzute la alin. (1), precum şi fondurile necesare asigurării transportului, acreditării, cazării, diurnei şi a altor bunuri şi servicii, prevăzute de lege, pentru competitori, rezerve, staff tehnic şi alte persoane care fac parte din delegaţie, se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
  Articolul IIPentru anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 8^10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cheltuielile necesare asigurării transportului, acreditării, cazării, diurnei şi a altor bunuri şi servicii pentru militarii care au calitatea de participanţi la evenimentul sportiv „Invictus Games“, potrivit dispoziţiilor art. 67^1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt suportate din bugetul alocat Clubului Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 10 octombrie 2018.Nr. 91.
  -----