Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 792 din 4 octombrie 2018pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Deta, judeţul Timiş, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018

  Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 105063, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al oraşului Deta, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.(2) Trecerea în domeniul public al oraşului Deta a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în scopul realizării de către Consiliul Local al Oraşului Deta a obiectivului de investiţii de interes public local „Anexă gospodărie orăşenească“.Articolul 3Dacă în termen de 5 ani de la data preluării imobilului prevăzut la art. 2 nu se finalizează lucrările de investiţii sau nu se respectă destinaţia imobilului, acesta revine în domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în condiţiile legii. Ministerul Afacerilor Interne este abilitat să iniţieze procedurile necesare în acest sens.
  Articolul 4Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 4 octombrie 2018.Nr. 792.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, pentru care se actualizează valoarea de inventar şi care se transmite în domeniul public al oraşului Deta, judeţul Timiş
  Nr. M.F.P.Cod de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDatele de identificare ale imobilului care se transmiteValoarea de inventar actualizată (lei)
  105063
  8.19.0149-291Localitatea Deta, Calea Ghiladului nr. 10, judeţul TimişStatul român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638Domeniul public al oraşului Deta, judeţul Timiş CUI 2503378Suprafaţă teren = 1.900 mp Nr. construcţii = 4 C1 „cocină porci“ Sc = 202 mp C2 „atelier tâmplar“ Sc = 40 mp C3 „adăpost câini“ Sc = 31 mp C4 „hambar cereale“ Sc = 37 mp Suprafaţă totală construită = 310 mp CF 401605119.467,50
  -----