Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 790 din 4 octombrie 2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în comuna Tunari, judeţul Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
  Articolul 2Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  George Vladimir Ivaşcu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 4 octombrie 2018.Nr. 790.
  ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în comuna Tunari, care se trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea imobilului din domeniul public al statuluiAdresaElemente-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastralPersoana juridică - administrator al imobilului/CUI
  012345
  103577 - parţial
  8.19.01Imobil 1026 parţialComuna Tunari, Şoseaua de Centură, judeţul Ilfov1. Construcţii: Pavilionul H: - suprafaţa construită = 948,60 mp; - valoarea contabilă = 12.988,30 lei. Pavilionul H1: - suprafaţa construită = 334,00 mp; - valoarea contabilă = 7.187,30 lei. Pavilionul H2: - suprafaţa construită = 684,00 mp; - valoarea contabilă = 25.085,20 lei. Pavilionul H4: - suprafaţa construită = 267,00 mp; - valoarea contabilă = 25.665,80 lei. Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
      Pavilionul H5: - suprafaţa construită = 409,00 mp; - valoarea contabilă = 43.070,80 lei.
  Pavilionul I1: - suprafaţa construită = 8,77 mp; - valoarea contabilă = 1.280,60 lei. Pavilionul J1: - suprafaţa construită = 165,12 mp; - valoarea contabilă = 1.861,00 lei. Pavilionul J2: - suprafaţa construită = 165,12 mp; - valoarea contabilă = 1.861,00 lei. Pavilionul J4: - suprafaţa construită = 165,12 mp; - valoarea contabilă = 1.861,00 lei. Pavilionul M3: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 7.778,30 lei. Pavilionul U: - suprafaţa construită = 98,00 mp; - valoarea contabilă = 12.977,40 lei. Total valoare contabilă: imobil 1026 - parţial = 141.616,70 lei CF nr. 55453 Tunari/Nr. cadastral 55453
   
  -----