Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.280 din 4 octombrie 2018pentru modificarea anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018

  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 11.515 din 3.10.2018 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.827 din 21 iunie 2018, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 31.295 din 22 iunie 2018,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 17 „Fişa donator potenţial“ la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 22 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii.
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 4 octombrie 2018.Nr. 1.280.ANEXĂ(Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 1.170/2014)FIŞA DONATORULUI POTENŢIALSpitalul ……………………………………………………Clinica ATI ……………………………………………
  Numele pacientului: ………………………………Vârsta: ……… ani CNP ……………………………Data internării: ……./…../……… FO nr. ……………Grup sangvin şi Rh: ………………………………Cauza morţii cerebrale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Preluare în Programul naţional de transplant (momentul solicitării examenului virusologic):Data: ……/…./…… Ora: …………………Deces: Data: …./…./………… Ora: ……………Cauze pentru care nu s-a finalizat prelevarea:[ ] Screening viral: ………………………………[ ] Imposibilitatea declarării morţii cerebrale (dificultăţi întâmpinate): …………………………………………………………………………………………[ ] Lipsa acordului familiei pentru prelevarea de organe şi/sau celule şi/sau ţesuturi[ ] Stop cardiac iresuscitabil survenit anterior sau după declararea morţii cerebrale[ ] Instabilitate hemodinamică ce face imposibilă menţinerea potenţialului donator în condiţii fiziologice[ ] Lipsă de logistică, medicamente, materiale necesare diagnosticării morţii cerebrale şi/sau menţinerii potenţialului donator: …………………………………………………………………………………[ ] Altele: …………………………………………………Medic responsabil
  (semnătura şi parafa)

  Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. ...................
  -----