Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.301 din 10 octombrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018

  În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. I alin. (9) şi (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 10 octombrie 2018.Nr. 3.301.ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEprivind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritorialeconform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsurifiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documenteleîn baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisieide autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respectiveîn bugetele instituţiilor publice locale